Damian Patrowicz

Prezes Zarządu


Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu FON SE, DAMPAIN Sp. z o.o., Investment Friends Capital SE, Nowy Wiatr Sp. z.o.o. oraz Patro Invest OÜ w Tallinie; Komplementariusza Damar Patro UÜ oraz Nova Gielda UÜ w Tallinie oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A. Platynowe Inwestycje SE, oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.