Statut

TEKST JEDNOLITY Statutu FON Spółka Akcyjna uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu FON S.A. z dnia 21.11.2017r.