Statut

TEKST JEDNOLITY Statutu FON Spółka Akcyjna uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2017 roku (akt notarialny rep. A nr 1267/2017)