Sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. za rok 2017

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. za rok 2016

PÓŁROCZNE SPARWOZDANIE ZARZĄDU FON S.A. na 30 czerwca 2016 r. oraz za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. za rok 2015

PÓŁROCZNE SPARWOZDANIE ZARZĄDU FON S.A. na 30 czerwca 2015 r. oraz za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2015 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. za rok 2014

PÓŁROCZNE SPARWOZDANIE ZARZĄDU FON S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki FON S.A. i Grupy Kapitałowej FON S.A. do sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za I półrocze 2013 r.