FON SE

Spółka publiczna z wieloletnimi tradycjami na rynku kapitałowym. Podstawowymi kierunkami działalności Spółki są działalność finansowa oraz inwestycje kapitałowe.

W ramach usługowej działalności finansowej Spółka oferuje udzielanie średniokwotowych pożyczek pieniężnych dla klientów detalicznych i małych firm. W roku 2013 w wyniku połączenia Spółka przejęła cztery podmioty notowane na rynku New Connect Warszawskiej GPW. Celem połączenia Spółek jest stworzenie jednego podmiotu dysponującego skumulowanymi środkami finansowymi, wystarczającymi do prowadzenia działalności na istotną skalę. Połączenie posiadanego przez Spółki rynkowego know-how pozwoli osiągnąć synergie, zarówno operacyjne, jak i finansowe, co przyniesie korzyść zarówno Akcjonariuszom, jak i kontrahentom wszystkich Spółek.

Historia spółki