Siedziba Spółki

  • Adres: FON SE ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock
  • Tel./Fax: (24) 367-31-32
  • Email: biuro@fon-sa.pl

Dane rejestrowe

  • REGON 070009914
  • NIP 5480075844
  • KRS 0000028913
  • SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO