Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2020 r.

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 08.02.2021 r.

Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2021 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 31.08.2021r.

Jednocześnie Zarząd FON SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raport bieżący nr 29/2020: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021
Raport bieżący nr 3/2021: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021
Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym 2019/2020. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku obrotowym 2019/2020 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 28.02.2020 r. (piątek).

Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r. (piątek).

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 30.10.2020 r. (piątek).

Raport bieżący nr 6/2020: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020
Raport bieżący nr 28/2020: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
Kalendarium na rok 2019

1. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 listopada 2018 r. oraz za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018 r. zostanie opublikowane 29.04.2019 roku.

2. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019r. oraz za 4 miesiące od 1 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 r. zostanie opublikowane 30.04.2019 roku.

3. Raport roczny zawierający dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku _w związku ze zmianą roku obrotowego okres wydłużony_ zostanie opublikowany dnia 30.10.2019 roku.

4. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał nowego roku finansowego Emitenta czyli za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku zostanie opublikowany dnia 29.11.2019 roku.

Raport bieżący nr 16/2019: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.)
Raport bieżący nr 34/2019: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020. Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020
Kalendarium na rok 2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2012 poz. 397 z późn. zm._, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty kwartalne:
 • za I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 r. (środa)
 • za III kwartał 2018 r. -19 listopad 2018 r. (poniedziałek)
2. Raport półroczny:
 • za I półrocze 2018 roku – 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
3. Raport roczny:
 • za rok 2017 – 29 marca 2018 r. (czwartek)
Zarząd Emitenta informuje również, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał 2018 roku.
Kalendarium na rok 2017

Zarząd Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2017 w następujących datach:

 • Jednostkowy raport za I kwartał 2017 r. w dniu 08.05.2017 r. (poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2017 r. w dniu 07.11.2017 r. (wtorek)

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 oraz za II kwartał roku 2017.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 01.09.2017 r.

Raport roczny za rok 2016 Emitent opublikuje w dniu 13.03.2017 r. (poniedziałek)

Jedocześnie Zarząd FON S.A. informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w formie raportu bieżącego.

Kalendarium na rok 2016
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. – 16.05.2016r. (Poniedziałek)
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. – 14.11.2016r. (Poniedziałek)
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016r.
 • Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 14.03.2016r.
Kalendarium na rok 2015
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. – 15.05.2015 r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2015 r. – 16.11.2015 r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2015 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2015 r.
 • Raporty roczny za rok 2014 Emitent opublikuje w dniu 23.03.2015 r.
Kalendarium na rok 2014
 • ZMIANA: Emitent informuje, że raport okresowy za pierwsze półrocze 2014r., który opublikowany zostanie w dniu 29.08.2014r. oraz raport okresowy za III kwartał 2014r., który zostanie opublikowany w dniu 14.11.2014r. będą raportami skonsolidowanymi.
 • ZMIANA: Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe oraz na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować rozszerzony raport za III kwartał 2014r. zawierający kwartalną informację finansową.
 • Jednostkowy raport za I kwartał 2014 r. – 15.05.2014 r.
 • Jednostkowy raport za III kwartał 2014 r. – 14.11.2014 r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2014 oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2013, z uwagi na wcześniejszą publikację raportu rocznego.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2014 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 29.08.2014 r.
 • Raporty roczny za rok 2013 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2014 r.
Kalendarium na rok 2013
 • Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. – 01 marca 2013 r.
 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 – 15 maja 2013 r.
 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 r.
 • Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013.
 • Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2012 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 30.04.2013 r.
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013 r. Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
Kalendarium na rok 2012
 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2011 – 15 maj 2012r. (wtorek)
 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 – 14 listopada 2011r. (środa)
 • Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 16.03.2012r. (piątek)
 • Raport półroczny za pierwsze półrocze 2012r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 29.08.2012r. (środa)