Dobre praktyki

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce FON SE (10.10.2019 r.)

The Statement of Management Board regarding the compliance with the Corporate Governance Principles at FON SE (10.10.2019)


Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016