Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OU 23 450 000 33,50 23 450 000 33,50 02-05-2019
Pozostali 46 550 000 66,50 46 550 000 66,50 -


% głosów

% akcji