Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OU 23 123 763 33,03 23 123 763 33,03 22-06-2018
Pozostali 46 876 237 66,97 46 876 237 66,97 -


% głosów

% akcji