Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Złote Inwestycje I Sp. z o.o. 872 340 1,84 872 340 1,84 11.05.2017
Pozostali 46 627 660 98,16 46 627 660 98,16 -


% głosów

% akcji