Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OU 22 500 000 32,14 22 500 000 32,14 22-12-2017
Pozostali 47 500 000 67,86 47 500 000 67,86 -


% głosów

% akcji