Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 18 620 149 35,47 18 620 149 35,47 08.02.2021
Pozostali 33 879 851 64,53 33 879 851 64,53 -
RAZEM 52 500 000 100 52 500 000 100 -


% głosów

% akcji